Golvet som det såg ut...

Här är bilder från hur det såg ut i början då vi började riva i golvet i vardagsrummet. Här ser man tydligt skadorna på blindbotten och golvreglar etc. (Se också film intill).

Rensning av organiskt material i grunden, fuktskydd

Här kan ni se hur vi städat ur hela grunden från organiskt material för att få så rent och tort som möjligt. Dessutom vill vi ha minst 30 cm från marken till reglarna för bra luftgenomströmning. Därefter har vi klätt marken med åldersbeständigt fuktskydd och noga täckt håligheteroch sprickor i grunden med bruk samt monterat nät vid luftintaget med insektsnät. Allt detta för att hindra insekter, möss och fukt att leta sig in i grunden. Även behandlat angripet virke med rötstopp. Vi har även förstärkt en del golvreglar. Se bild nedanför öppna spisen.

Uppbyggnad av regelverk

Här börjar vi bygga upp nya reglar på hela golvet. Extra förstärkning vid spisen där vi också murat runtom för brandsäkerhet och täckt ett antal springor och sprickor med bruk. Varje regel och varje vinkel i huset är helt olika, då själva stommen är både sne och vind. Så varje nytt moment är en liten utmaning.

Utgrävning

Vi insåg att grunden i huset är lägre än marknivån på utsidan och att fukt därför letar sig in i huset vid sidan mot havet. Därför beslöt vi att gräva ut ett dike på denna sida. Vi måste här säkra mot att fukt letar sig in. Detta får vi göra senare i vår då temperaturen är bättre. Tills vidare får diket vara såhär för att inte samla fukt. Vi har täckt diket med ett tak. Vi hittade en nedgrävda delar till en soffa intill huset.

Golv

Här kan ni se hur vi lagt vindpapp på blidbotten sedan isolerat och till slut lagt dit golvbrädor. Fin inramning (flis) runt stenen vid den öppna spisen. Golvet är nu rakt, tätt, stabilt, isolerat och snyggt..

Filmer

Här är en film som visar angripet virke i blindbotten.

Ytterligare en film om hur väggpanelen är angripen av Envis trägnagare.

Film där vi tar ut sågspån ur väggen i sovrummet.