Illustration, barn

Barnen på Tanto - Tantoindianerna

Av: Fred Taikon  |  É Romani Glinda förlag -2017  |  Illustration & form: Jonas Rahm  |  Beställning

Lilla Pickles matresa - Pizzaträdet

Av: Daniella Illerbrant  |  Förlag: Bokförlaget Parasoll -2016  |  ISBN: 9789198300413  |   Illustration & form: Jonas Rahm  | Beställning

Det var en gång det som inte var - romska sagor

Av: Bagir Kwiek, Monica Hirsch  |  Förlag: Kabusa Böcker -2013  |  ISBN: 9789173553124  |  Illustration & form: Jonas Rahm  | Beställning

Illustrationer till "Barnlivräddning"

Av: Nina Rahm  |  Illustration: Jonas Rahm  |  Förlag: Barnlivräddning.se  |   Beställning

Odar - en sensation

Av: Jonas rahm  |  Illustration: Jonas Rahm

Blandade barnboksillustrationer